Så arbetar vi

På Rosenknoppens förskola arbetar vi för att utveckla varje barns entreprenöriella kompetenser.

Det innebär att ditt barn får möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, självständighet, initiativ- och problemlösningsförmåga, omsätta idéer till handling, samarbeta med andra och se möjligheter.

På Rosenknoppen arbetar vi tematiskt, där lärandet sker i ett sammanhang. Temat genomsyrar alla dagarna i veckan. Ditt barn får möjlighet att lösa problem tillsammans med andra, där deras tankar, funderingar, idéer, intressen och behov lägger grunden för det fortsatta temaarbetet. Det vi har undersökt och arbetat med, finns tillgängligt för barnen att fortsätta undersöka, leka och lära under hela dagen. Lärmiljön förändras utifrån vad vi arbetar med tillsammans. Vi använder oss av material som är föränderliga och utmanar ditt barn att skapa själv. I temat väver vi in matematik, språk, NO och teknik. Ditt barn får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, lyssna på andras idéer, berätta sina egna tankar och idéer i stor grupp och i mindre grupper.

Reflektion och dokumentation

Vi dokumenterar i vår digitala plattform Unikum där ni föräldrar kan gå in och följa vårt arbete. På så sätt kan vi följa upp barnets utveckling och lärande i förhållande vad vi erbjuder på förskolan, kopplat till förskolans läroplan.

Barnen har också en egen dokumentationsvägg där vi sätter upp dokumentation om det vi arbetar med. Dit kan barnen gå tillbaka och pratar om vad de har gjort, lärt och utvecklat vidare.

Ute mycket

Vi är ute varje dag och temat fortsätter i andra miljöer runt om i Helsingborg. Vi vill lyfta fram för barnen att det vi arbetar med på förskolan kan kopplas ihop med världen utanför förskolans väggar.

Trygghet och trivsel

Vi pedagoger vill hjälpa barnen att kommunicera med varandra och övar barnen i att sätta ord på känslor och handlingar. I det dagliga arbetar vi bland annat med sagor som vi läser för barnen och som vi sedan diskuterar tillsammans. På så sätt får barnen sätta ord på känslor och handlingar samt utvecklar sin empatiska förmåga. Vi hjälper också barnen att sätta ord på sina egna känslor genom att bekräfta dem i sin nuvarande känsla och benämna denna. Vi uppmuntrar även barnens empatiska förmåga genom att berömma dem när de hjälper varandra och hjälpa dem att se att något de gjort eller sagt kanske gjorde någon ledsen.

Barnen får hitta lösningar

Vi anser att det är viktigt för barns utveckling att de själva ska försöka komma fram till lösningar på de konflikter eller problem som kan uppstå i vardagen. När konflikten uppstår ska de första hand försöka lösa konflikten genom att prata med varandra eller säga ”Nej, jag vill inte”. I andra hand, om de inte kan lösa konflikten, går vi vuxna in och hjälper dem att komma fram till en lösning.