Om oss

På Rosenknoppens förskola går en grupp fyra- och femåringar.

Här sätter vi språkutveckling i fokus och arbetar aktivt för att ge varje barn rika språk för att uttrycka sig på olika sätt. Vi arbetar i projektform med utgångspunkt i barnen och deras intressen och vi utformar aktivt vår miljö för att stödja vårt arbetssätt. Eftersom alla barn kan relatera till det projekt vi arbetar med blir det både lustfyllt och meningsfullt för var och en.

Förskolan är belägen mitt i ett bostadsområde med tillhörande gårdsmiljö som inbjuder till lek och upptäcktsfärd. Utomhusvistelse är en självklarhet hos oss och eftersom vi har skogen på gångavstånd är vi där minst en dag i veckan och arbetar då med vårt projekt ute.

Kreativa kompetenta barn

Vi är en Reggio Emilia- inspirerad förskola som vill inspirera barnen till leklust och kreativitet. Vi vet att barn är kompetenta och vi utnyttjar deras kompetens i vårt gemensamma lärande. Vår miljö är ständigt föränderlig och utvecklas tillsammans med barnen för att ge dem verktyg att fortsätta utvecklas. Våra rum är tydligt indelade i mindre hörnor som är anpassade efter den tänkta aktiviteten och allt material finns på barnens nivå för att de själva skall kunna påverka och fatta beslut.

Barnen är indelade i mindre grupper utifrån ålder och mognad när vi arbetar men grupperna är föränderliga efter behov och intresse. Språk och litteratur har ett särskilt utrymme på Rosenknoppen, språkarbetet är integrerat i projektet där vi på olika sätt jobbar för att stärka varje barns språk.

Vi samarbetar med andra förskolor på Raus Plantering. Vi har gemensamma öppningar och stängningar på en förskola och dessutom slår vi ihop oss under jul och sommar då det ofta är färre barn. Förskolorna håller öppet klockan 06:00-18:00.

Vårt närområde

Vi samarbetar med Raus Planterings skola, som är en F-6 skola, samt förskolorna Nyponrosen, Pinjen, Nallen, Rosenknoppen, Tallkotten och Viktoria idrottsförskola. På Raus Plantering kan ditt barn börja redan i förskolan och fortsätta ända till åk 6.

På området finns familjecentralen Kompassen dit du är välkommen tillsammans med ditt barn 0-6 år. Här kan du och ditt barn delta i olika aktiviteter, träffa andra föräldrar och barn
förskollärare, socialrådgivare och bvc-sköterska.