Du som förälder

Vi vill skapa en nära och förtrolig kontakt med dig som förälder.

Du är alltid välkommen in för att titta på vårt material och våra bilder eller för att prata med oss. Du blir även särskilt inbjuden på utvecklingssamtal, Öppet hus och andra aktiviteter.

Den dagliga kontakten är viktig både för er föräldrar, för oss pedagoger men framför allt för era barn. Detta gäller både vad som hänt innan ert barn kommer hit och vad som händer under ert barns vistelse på förskolan. Ta även tid att samtala med ert barn om hur dagen varit och upplev hur mycket barnen kan berätta för oss vuxna.